Om Pegital

Pegital är ett investeringsbolag som äger och utvecklar tjänsteföretag. Vårt mål är att som entreprenöriell och aktiv ägare skapa värden för såväl ägare och anställda som för samhället.

Vi erbjuder investerare en unik möjlighet att kunna investera i mindre och medelstora tjänstebolag. Vi investerar i välskötta och lönsamma företag i branscher med god tillväxtpotential.

Alla partners i Pegital är själva entreprenörer sedan lång tid. Vi vet att det avgörande för våra bolags värdeutveckling är hur väl vi lyckas att utveckla verksamheten. De viktigaste delarna för att lyckas med det är ledningsgrupperna och medarbetarna i våra företag.

Vision

Pegital ska vara en naturlig del av varje småsparares och entreprenörs aktieportfölj genom att äga och utveckla tjänsteföretag transparent, långsiktigt och med entreprenörsanda

Affärsidé

Tillsammans med entreprenörer eller ledningsgrupper utvecklar vi tjänsteföretag där kundupplevelsen i kombination med digitala verktyg står i fokus

Investeringsstrategi

  • Vi investerar i och utvecklar tjänsteföretag med god lönsamhet och med en långsiktig tillväxtpotential
  • Genom expansion och digitalisering säkerställer vi en bra grogrund för framtidens tjänsteföretag
  • Primärt sker våra investeringar tillsammans med ledning eller entreprenörer

Ägarfilosofi

  • Kundupplevelsen ska alltid vara i fokus
  • Vår främsta konkurrensfördel är våra medarbetare och det ska löna sig att skapa resultat
  • Vi skapar gemensamma mål och incitament för ägare och ledningsgrupper
  • Transparens och öppen dialog är avgörande för att snabbt agera i den operativa verksamheten
  • Kostnadseffektivitet och uppföljning är centralt för att skapa lönsamhet